Stichting VU Steunfonds Hematologie.
.

Stichting VU Steunfonds Hematologie

Lees het persoonlijke verhaal van Erik Overtoom uit Heerhugowaard.

Mijn verhaal

Erik Overtoom

Voor wie wat geven wil!


Hematologie in Nederland en in het VU medisch centrum
In Nederland is van oudsher veel aandacht voor kwaadaardige ziekten die ontstaan in bloed, beenmerg en lymfeklieren. De meeste patiënten met deze kwaadaardige hematologische ziekten worden behandeld met steun van de acht academische ziekenhuizen en vier grote nietacademische ziekenhuizen.
Deze twaalf centrumziekenhuizen voor hematologische intensieve zorg vormen, ieder met zijn eigen netwerk van kleinere ziekenhuizen, een landelijk samenwerkingsverband dat voortdurend initiatieven neemt voor het uitvoeren van grote klinische studies. De afdeling hematologie in het VU medisch centrum werd in 1975 gestart en is nu een van de grootste centrumafdelingen.

Resultaten van behandeling 

Al lang geleden bleken de verschillende bloed- en lymfeklierkankers te behoren tot kwaadaardige ziekten die soms te genezen waren. Nu kan bij veel van deze ziekten een groot deel, en bij sommige zelfs de meerderheid van de patiënten genezen worden. Dankzij het voortdurende onderzoek en de steeds betere behandelingsmethoden verbeteren de genezingkansen nog steeds.

Laboratoriumonderzoek

Naast klinische studies is fundamenteel laboratoriumonderzoek nodig om de behandelingresultaten te verbeteren. Daarom wordt in de hematologische laboratoria van de academische ziekenhuizen onderzoek verricht aan de hand van zieke bloed- en lymfekliercellen van patiënten die in het betreffende ziekenhuis onder behandeling zijn.
Het laboratoriumonderzoek van de afdeling hematologie van het VUmc concentreert zich vooral op het verkrijgen van meer inzicht in de kwaadaardige stamcel, het verbeteren van de resultaten van stamceltransplantatie en het introduceren van immunotherapie in de behandelingsmogelijkheden.

Behandelteam

Bijzonder binnen onze afdeling hematologie is het hechte behandelteam van artsen, verpleegkundigen, analisten, chemici en biologen, bij elkaar een groep van zo’n 150 mensen.
Met name de betrokkenheid en teamgeest geeft de afdeling zo’n specifiek karakter. De aandacht voor de individuele patiënt heeft de hoogste prioriteit in het hele proces van het eerste onderzoek tot – gelukkig niet zelden – volledig herstel. Als genezing van de patiënt met de intensieve zorg van het behandelteam niet mogelijk is, probeert men het leed zoveel mogelijk te verzachten en zorg te dragen voor optimale begeleiding.

Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

Het vele laboratoriumwerk en het voortdurend ontwikkelen van adequate behandelmethoden van kwaadaardige beenmerg- en lymfeklierziekten is erg kostbaar. Wij zijn blij dat de overheid het VUmc daarin een belangrijke financiële bijdrage levert.
Echter, extra financiële hulp is en blijft nodig om zoveel mogelijk deskundigen de diverse onderzoeken te kunnen laten verrichten en om zo snel mogelijk resultaten te kunnen boeken.
Ook willen wij graag het welzijn van onze patiënten ondersteunen. Dankzij donaties aan de Stichting VU Steunfonds Hematologie zijn onder meer een rust- en ontspanningsruimte, een computer en fitnessapparatuur voor de patiënten beschikbaar gekomen.

www.hematologie.nl

Deze website is gemaakt in Blockwise van Mach3Builders

Delen