Kankerspoken.
Stichting verdriet door je hoofd.

Kankerspoken

Stichting verdriet door je hoofd


Doelstellingen
De stichting ‘Verdriet door je hoofd’ (2008) heeft als doelen:

Het informeren en ondersteunen van kinderen (3-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten.
Het informeren van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie om kunnen gaan.
Verwezenlijking
De stichting tracht deze doelen o.a. te verwezenlijken door:

Het distribueren van materiaal voor en over deze doelgroepen
Het creëren van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en contact met lotgenoten
Het ontwikkelen van les- en voorlichtingsmateriaal
Organisatie
Alle leden hebben kennis van en ervaring met kinderen met een vader of moeder met kanker.

Heb je een vraag, opmerking of wil je ons graag helpen? Of heb je een tekening voor het prikbord? Bel ons dan of stuur een email.


Adresgegevens

Stichting Verdriet door je hoofd
p/a Oosterpark 53
1092 AP Amsterdam

email: kankerspoken@gmail.com
tel: 020 - 69 211 73

Deze website is gemaakt in Blockwise van Mach3Builders

Delen